රටඉදි වම්බටු මෝජු

අවශ්ය දේ වම්බටු ( මම ප්‍රමාණ දෙන්නෙ නැහැ. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයට ගන්න පුලුවන්)

රටඉදි රතුළුනු අමු මිරිස් අඹරාගත් අබ අබරාගත් සුදුලූනු සහ ඉගුරු කරදමුංගු ඇට ස්වල්පයක් සීනි මේස හැන්දක් ( අවශ්ය නම් විතරක් . මම නම් දැම්මා )

කහ,මිරිස්කුඩු,ලුනු විනාකිරි පොල්තෙල්

සාදා ගන්නා ආකාරය

වම්බටු හොදට සෝදා දික් අතට කපා ගන්න. එයට කහ,ලුනු අතගා පැත්තකින් තියන්න.රතුළුනුවල පොතු ඇර සෝදා පැත්තකින් තියන්න.

අමුමිරිස් සෝදා පැත්තකින් තියන්න. තාච්චියක් ලිප තබා එයට තෙල් දමන්න.

තෙල් රත්වන විට වම්බටු බැද ගන්න. රන්වන් පැහැ වනතුරු බැද ගෙන තෙල් උරා ගන්න ටිෂූ එකක් මත තියන්න.

වම්බටු සේරම බැද ගත් පසු රතුලූනු බැද ගන්න.

රතුලූනු ගොඩක් වෙලා තෙලේ තියන්න එපා.

විනාඩියක් දෙකක් විතර තෙලට දාල අයින් කරන්න. දැන් ලිප වහල අමුමිරිස් ටික බදින්න.අමුමිරිස් බදින කොට පරිස්සම් වෙන්න.

රත්වුනු තෙල්වල අමුමිරිස් බදිද්දි පුපුරනවා. ඒකයි කලින් ලිප ඔෆ් කරන්නෙ. මේකත් පාට ගොඩක් වෙනස් වෙනකම් බදින්න එපා. පැත්තකින් තියන්න.

දැන් රටඉදිවල ඇට ඉවත් කර තීරු ඉරා ගන්න. මැටි බාජයක් ලිපතබා එයට විනාකිරි දමා එය රත් වනවිට රටඉදි ටික දමන්න.

මද ගින්දරේ රටඉදි විනාකිරිවලින් තම්බා ගන්න. (විනාකිරි ගොඩක් දාන්න එපා.

රටඉදි පැකට් එකකටම මම දැම්මෙ විනාකිරි කෝප්ප කාලකටත් අඩුවෙන්) දැන් විනාකිරි රටඉදිවල උරාගෙන රටඉදි හොදින් මෙලෙක් වු පසු ලිපෙන් ඉවත් කරන්න.තවත් මැටි හට්ටියක් ගෙන ලිප තියන්න.

විනාකිරි එකතු කරන්න.

විනාකිරි රත් වනවිට අඹරා ගත් අබ,සුදුලූනු ඉගුරු පේස්ට් එක,කරදමුංගු,මිරිස්කුඩු,සීනි (රටඉදි දාන නිසා සීනි ගොඩක් දාන්න එපා ) දමා හොදින් කලවම් කරන්න.

මිරිස්කුඩුවල පාට වෙනස් වී,සීනි දුඹුරු පැහැ ගැන්වී එනවිට ලිප වසා බැදගත් වම්බටු,රටලූනු,අමුමිරිස් සහ රටඉදි ,විනාකිරි වලින් තම්බා ගත් පේස්ට් එකේ හොදින් වද්න තුරු ලී හැන්දකින් කලවම් කරන්න.

දැන් රටඉදි මෝජු එක ලෑස්තියි. මේකෙ රස එන්නෙ හදපු ගමන්ම නෙමෙයි. දවස් දෙකකින් තුනකින්

 English Recipe -https://shikifood.wordpress.com/2015/10/08/dates-and-wambatu-egg-plant-moju/

Shikifood

More articles :

Sri Lankan Community Information Summary

Did you know ? The latest Census in 2016 recorded 109,849 Sri Lanka-born people in Australia, an increase of 27.1 per cent from the 2011 Census.

The 2016 distribution by State and Territory showed Victoria had the largest number with 55,830 followed by New South Wales (28,732), Queensland (9,752) and Western Australia (7,796).

16/04/2019

Continue reading